NOTA DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL IN PROCESUL DE RECRUTARE SI SELECTIE A PERSONALULUI

LAGARDERE TRAVEL RETAIL S.R.L. (denumita in continuare “Societatea” sau “Lagardère”) apreciaza interesul Dumneavoastra fata de ofertele noastre de angajare.

Protectia vietii private si securitatea datelor Dumneavoastra cu caracter personal reprezinta preocupari foarte importante pentru Lagardère, motiv pentru care datele cu caracter personal pe care ni le comunicati vor fi colectate si procesate numai in limitele permise de lege si numai in scopul declarat, cel al recrutarii si selectiei de personal.

Identitatea si datele de contact ale Operatorului

Pentru derularea campaniilor de recrutare personal, societatea angajatoare Lagardère Travel Retail S.R.L., avand sediul social in Str. George Constantinescu nr. 2-4, Globalworth Campus, Cladirea C, etaj 4; Sectorul 2, Mun. Bucuresti  , identificata prin Cod Unic de Inregistrare RO8529539, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/4844/1996, colecteaza datele cu caracter personal ale candidatilor si le prelucreaza in conformitate cu cele de mai jos.

Datele de contact ale Societatii sunt: nr. tel. 031.407.82.50, nr. fax. 031.407.82.51, e-mail.

Scopurile si temeiul prelucrarii datelor Dumneavoastra cu caracter personal

Lagardere prelucreaza datele Dumneavoastra cu caracter personal in scopul operatiunilor premergatoare angajarii si in vederea derularii campaniilor de recrutare si selectie initiate de Societate.

Prelucrarea datelor cu caracter personal este efectuata in temeiul Regulamentului UE nr. 679/2018, cunoscut in mod generic drept Regulamentul General privind Protectia Datelor cu caracter personal (”GDPR”), art. 6 alin. 1 lit. f), avand in vedere interesul nostru legitim de a selecta candidati care corespund profilului pozitiei, asa cum acesta este descris in anuntul de recrutare.

Categoriile de date cu caracter personale prelucrate. Sursele datelor

In contextul derularii campaniei de recrutare si de selectie a personalului, Lagardere prelucreaza datele cu caracter personal cuprinse in Curriculum Vitae depuse de candidati pe diversele canale de recrutare precum: site-uri si platforme de recrutare specializate, direct prin e-mail catre Departamentul Resurse Umane al Societatii, CV-uri depuse direct la sediul sau punctele de lucru ale Societatii, etc.

Lagardere isi respecta obligatia de a reduce la minimum categoriile de datele personale pe care le colecteaza si le proceseaza in campaniile sale de recrutare si de selectie personal. In acest sens, Lagardere solicita candidatilor numai acele date personale care sunt necesare si relevante in procesul de recrutare.

Lagardère colecteaza si proceseaza de la candidati, dupa caz, datele personale referitoare la:

 • Nume si prenume;
 • Date de contact: adresa de e-mail, numar de telefon;
 • Adresa de domiciliu/resedinta;
 • Nivel de educatie si experienta;
 • Istoric profesional;
 • Statut ocupational;

precum si orice alte informatii pe care alegeti sa ni le puneti la dispozitie odata cu transmiterea CV-ului Dumneavoastra.

Prelucram aceste informatii pentru a evalua in ce masura va potriviti profilului pozitiei pentru care ati aplicat, precum si pentru a ramane in contact cu Dumneavoastra pana la finalizarea procesului de recrutare.

Datele cu caracter personal ne sunt puse la dispozitie direct de catre Dumneavoastra, la momentul aplicarii pentru o anumita pozitie in cadrul Societatii, sau pe parcurs, in cadrul derularii procesului de selectie de personal.

Destinatarii datelor cu caracter personal procesate

Pe durata derularii campaniei de recrutare, informatiile relevante pentru selectie pot fi transmise intre Departamentul Resurse Umane si angajatii Societatii direct implicati in procesul de recrutare, precum, spre exemplu, managerul direct al pozitiei deschise in recrutare, precum si diversilor prestatori de servicii cu care Societatea colaboreaza in acest proces. Securitatea datelor Dumneavoastra cu caracter personal se afla in centrul preocuparilor noastre si va asiguram ca orice operatiune de prelucrare se va desfasura in conformitate cu prevederile RGPD.

Lagardere nu transmite date cu caracter personal prelucrate in contextul procesului de recrutare catre terti situati in state nemembre ale Uniunii Europene.

Perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal

Datele personale furnizate de candidati sunt stocate pentru o perioada de 12 luni de la finalul anului om care s-a derulat procesul de recrutare pentru ocuparea pozitiei respective.

Drepturile candidatilor

GDPR ofera anumite drepturi persoanelor vizate:

 • Dreptul de acces: Aveti dreptul de a vi se comunica, la cerere, daca datele Dumneavoastra cu caracter personal sunt prelucrate, si daca da, aveti dreptul de a solicita accesarea acestora. Informatiile includ, printre altele, scopurile prelucrarii, categoriile de date cu caracter personal afectate si destinatarii sau categoriile de destinatari carora le-au fost divulgate sau le vor fi divulgate datele Dumneavoastra cu caracter personal. Aveti totodata dreptul de a obtine o copie a datelor cu caracter personal prelucrate. Pentru copii suplimentare, va putem percepe o taxa rezonabila, in baza costurilor administrative.
 • Dreptul la rectificare: Aveti dreptul de a obtine din partea noastra rectificarea datelor dumneavoastra cu caracter personal incorecte. In functie de scopurile prelucrarii, aveti dreptul de a completa datele cu caracter personal incomplete, inclusiv prin intermediul unei declaratii suplimentare.
 • Dreptul la stergere („dreptul de a fi uitat”): Aveti dreptul de a ne solicita sa va stergem datele cu caracter personal, prin transmiterea unui email la adresa email.
 • Dreptul la restrictionare: Aveti dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii datelor Dumneavoastra cu caracter personal. In acest caz, datele respective vor fi marcate si pot fi prelucrate de noi doar in anumite scopuri.
 • Dreptul la portabilitatea datelor: Aveti dreptul de a primi datele Dumneavoastra cu caracter personal pe care ni le-ati furnizat, in format structurat, comun si care poate fi citit de aparate, si aveti dreptul de a transmite aceste date unei alte entitati fara obiectii din partea noastra.
 • Dreptul de a obiecta: Aveti dreptul de a obiecta, pe motive legate de situatia Dumneavoastra, in orice moment, fata de prelucrarea datelor Dumneavoastra cu caracter personal de catre noi, si ni se poate solicita sa nu va mai prelucram datele cu caracter personal. Daca alegeti sa exercitati acest drept in legatura cu un scop specific al prelucrarii, nu vom mai prelucra datele Dumneavoastra cu caracter personal in scopul respectiv. Exercitarea acestui drept nu presupune niciun cost.  Acest drept poate fi invalidat in special daca prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal este necesara pentru formalitatile aferente incheierii unui contract sau pentru indeplinirea unui contract deja incheiat.

Daca doriti sa faceti uz de oricare dintre aceste drepturi, va rugam sa contactati responsabilul nostru pentru protectia datelor la adresa email, in orice moment.

Aveti dreptul sa depuneti o plangere la autoritatea de protectie a datelor daca aveti ingrijorari cu privire la modul in care va prelucram datele dumneavoastra personale. Datele de contact ale autoritatii nationale de protectie a datelor cu caracter personal sunt urmatoarele:

Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal

Adresa: Bucuresti, b-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1, cod postal 010336

Pagina de internet: http://www.dataprotection.ro

Telefon: +40.318.059.211; +40.318.059.212

Fax: +40.318.059.602