Notificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal prin intermediul sistemului CCTV

LAGARDÈRE TRAVEL RETAIL realizează monitorizarea video a Magazinelor / Locațiilor sale pentru prevenirea și detectarea incidentelor de securitate și pentru a asigura protecție bunurilor, valorilor și persoanelor în conformitate cu obligațiile sale ce rezultă din Legea nr. 333/2003, republicată, și din reglementările subsecvente aplicabile în materie. Sistemul de monitorizare video nu va fi utilizat în alte scopuri decât cele statuate în prezenta politică, care va fi revizuită anual. 

Camerele au fost poziționate în așa fel încât să monitorizeze persoanele care vizitează Magazinele noastre și punctele critice de securitate din cadrul Locației. Înregistrarea imaginilor se realizează 24h din 24, 7 zile din 7.

Imaginile vor fi reținute pentru o perioadă de 21 de zile, după care vor fi șterse automat în măsura în care nu este necesară păstrarea lor pentru o durată suplimentară în vederea investigării unui incident de securitate. După finalizarea investigației în cauză, imaginile vor fi șterse cu promptitudine.

Suntem în permanență preocupați de siguranța datelor Dumneavoastră cu caracter personal, astfel încât am luat în considerare impactul potențial al folosirii sistemului CCTV asupra vieții Dumneavoastră private și am luat măsurile necesare pentru a asigura că prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează în condiții de securitate și cu minim risc pentru persoanele vizate. 

Imaginile sunt stocate în condiții de siguranță și un număr limitat de persoane din cadrul LAGARDÈRE TRAVEL RETAIL și al prestatorilor care asigură administrarea și operarea Magazinelor au acces la acestea. 

Cu excepția organelor de investigare sau a altor cereri formulate de persoanele în drept, imaginile nu sunt furnizate terților. 

În măsura în care doriți informații suplimentare privind sistemul de monitorizare video vă invităm să va adresați Responsabilului cu Protecția Datelor la adresa dataprotection@lagardere-tr.ro sau în scris la:

LAGARDÈRE TRAVEL RETAIL S.R.L.

Bd-ul. Dimitrie Pompeiu nr. 9-9A, IRIDE Business Park, Clădirea 10, Sector 2, București

Fax: 031.407.82.51

Vă reamintim că aveți dreptul de a formula cereri de acces la datele cu caracter personal, dreptul de a fi informați cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, dreptul la rectificare, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la ștergere (”dreptul de a fi uitat”), precum și dreptul la obține portabilitatea datelor cu caracter personal. În măsura în care doriți să formulați asemenea cereri vă rugăm să ne scrieți la adresa dataprotection@lagardere-tr.ro sau la sediul social al LAGARDÈRE TRAVEL RETAIL S.R.L., menționat mai sus. Vom răspunde solicitării Dumneavoastră în maxim o lună de la solicitare. 

În măsura în care doriți să formulați o plângere privind prelucrarea datelor cu caracter personal vă puteți adresa Autorității Naționale pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal din România (www.dataprotection.ro )


Trimite CV-ul tau pe adresa de e-mail recrutare@lagardere-tr.ro

Poți citi mai multe informații despre prelucrarea datelor cu caracter personal pentru selecția antreprenorilor aici.